top of page

aanpak volgens de Blue Ocean Strategie

De Blue Ocean Strategy is een bedrijfsstrategie. De strategie werd in 2005 gepubliceerd in het gelijknamige boek, geschreven door W. Chan Kim en Renée Mauborgne van The Blue Ocean Strategy Institute van INSEAD. De kern van de strategie bestaat erin nieuwe markten te creëren, de Blauwe Oceanen.

 

 

 

 

OPERATIONEEL CONSULT

  • We herdefiniëren uw marktgrenzen en kijken naar de huidige behoeften- c.q. klantwaarden invulling - versus de gewenste behoeften c.q. klantwaarden invulling.

 

CORPORATE STRATEGIE

  • We richten ons niet op cijfers, maar op het grote geheel en (on)mogelijkheden in de markt (niet op zaken die gewoon zijn in de bedrijfstak).

  • We focussen op en bestuderen potentiële nieuwe gebruikers in plaats van de bestaande.

  • We brengen in kaart wat de klant aanspreekt. Met welke behoeften c.q. klantwaarden invulling en voor welke prijs om veel klanten te bereiken.                   

 

PROJECT MANAGEMENT

  • De implementatie van het nieuwe product of de nieuwe dienst is een wezenlijk onderdeel van de strategie: uitleg, betrokkenheid en verwachting.

  • We gaan de voornaamste organisatorisch struikelblokken overwinnen. We richten ons hierbij op ‘gezaghebbende’ verandering​ gezinde personen in de organisatie.

bottom of page